Privacy Policy

In deze privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens wij van jou als leerling of donateur van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat jouw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke
Dit is de privacyverklaring van Stichting Leerling Support, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de website van Stichting Leerling Support, via de mail en wanneer je contact met ons opneemt. 

Stichting Leerling Support is een ANBI stichting die in samenwerking met middelbare scholen en huiswerkinstituten zorgt voor extra onderwijs ondersteuning voor middelbare scholieren waarvan de ouders het niet kunnen bekostigen. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73184047.

Hoe gebruikt Stichting Leerling Support jouw persoonsgegevens

Graag leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We zullen een onderscheid maken in Leerling en Donateur 

Leerling

Onder een leerling verstaat de stichting een persoon die begeleiding op een Huiswerk Instituut krijg, wat betaald wordt vanuit de Stichting Leerling Support.
Aan de leerling worden een aantal persoonsgegevens gevraagd, zodat wij contact kunnen opnemen met deze persoon om de aanvraag door te kunnen spreken. Verder worden je gegevens gebruikt om een goed gebruik van de website mogelijk te maken en om je op de hoogte te houden van de vorderingen op het Huiswerk Instituut. 
Wij kunnen de leerling vragen om aandacht te besteden aanStichting Leerling Support via zijn/haar eigen social media kanalen, zoals Facebook, Instagram, SnapChat en Twitter middels een PlugIn. Er wordt ons geen toegang gegeven tot zijn/haar profiel. Er wordt niets geplaatst op zijn/haar wall of timeline, behalve de informatie die de leerling zelf wilt delen. Wij hebben geen toegang tot inloggegevens.
Wanneer je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven, dan informeren wij je overStichting Leerling Support en de verschillende activiteiten van onze sponsoren. 

De gegevens van leerling kunnen op de volgende manieren worden gevraagd:

– On-line via het aanmeldformulier op de website van de stichting
– Via e-mail
– Telefonisch

Van leerlingen worden de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Voornaam
– Achternaam
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres.

De gegevens van leerling worden op de volgende manieren bewaard:

– Digitaal. De stichting zorgt voor een gedegen beveiliging van de hiervoor gebruikte hard- en software.
– In enkele gevallen in papieren vorm. De stichting zorgt voor opslag in een afsluitbare ruimte binnen haar kantoor.

Bij het invullen van een aanmeldformulier wordt er gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring. 
De persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd, en op wens vernietigd.

 

 Donateur 

Onder een donateur verstaat de stichting een natuurlijk persoon die een gift in geld of in natura doet aan de stichting. Een donateur kan ook een onderneming zijn en in dat geval spreekt de stichting van een sponsor.

De gegevens van donateurs kunnen op de volgende manieren worden gevraagd:

– On-line via het donatieformulier op de website van de stichting. Er kan gebruik gemaakt worden van de opt-in via Facebook, Google, Microsoft en LinkedIn, waarna hun gegevens zoals die bekend zijn bij genoemde websites automatisch op het donatieformulier worden ingevuld. 
– Via e-mail
– Telefonisch

Van donateurs worden indien het een natuurlijk persoon betreft de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Voornaam 
– Achternaam
– e-mail adres
– in geval van maandelijkse donaties, IBAN rekeningnummer

Van ondernemingen (sponsoren) worden de hier na volgende persoonsgegevens gevraagd:

– Naam van de onderneming
– Zaakadres van de (hoofd)vestiging
– Correspondentie-adres van de onderneming
– Voor- en achternaam van een contactpersoon bij de onderneming
– Telefoonnummer
– e-mail adres

De gegevens van donateurs en sponsoren worden op de volgende manieren bewaard:

– Digitaal. De stichting zorgt voor een gedegen beveiliging van de hiervoor gebruikte hard- en software.

Bij het invullen van een aanmeldformulier wordt er gevraagd akkoord te gaan met de privacy verklaring.

 Inzien, aanvulen, corrigeren en verwijderen

 – Personen en ondernemingen hebben, nadat zij zich hebben geïdentificeerd, het recht om hun bij ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te laten verwijderen. (Tenzij de stichting op grond van de AVG niet gehouden is om inzage te verschaffen.)

– De standaard bewaartermijn van NAW gegevens van leerlingen is tot 3 jaar na aanmelding.  Gegevens zoals geboortedata, IBAN nr. en persoonlijke achtergrond informatie zullen niet langer dan nodig bewaard worden, tot ca. drie maanden na terugkeer van een vakantie die via de stichting heeft plaatsgehad. Succesverhalen zullen 3 jaar op de website zichtbaar zijn.

– Digitaal vastgelegde persoonsgegevens worden verwijderd uit alle computerbestanden van de stichting, indien hierom gevraagd wordt of indien de bewaartermijn verstreken is.

– Schriftelijk (op papier) vastgelegde persoonsgegevens worden zorgvuldig vernietigd alvorens deze weg te gooien. Het vernietigde papier wordt in een afsluitbare papierbak voor afvoer aangeboden. 

 

Wij maken gebruik van Google Analytics om een goede indruk te krijgen van het bereik van onze website en van de manier waarop onze website wordt gebruikt. In verband daarmee wordt via onze website een cookie geplaatst van het bedrijf Google dat deze informatie registreert. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.